Gdy ustaje tolerancja dla tolerancji, nastaje tolerancja przemocy. Kotarbiński Tadeusz
Page Designed by Tmaxwell